מוצרים מומלצים
מרכז שרות והזמנות
09-8342020
ראשימידע מקצועימאמרים

מאמריםמשאבות להגברת לחץ מים מידע טכני על אופן הפעולה
משאבות ומערכות הגברת לחץ


כאשר לחץ המים העירוני נמוך מתעורר הצורך להגביר את לחץ המים לדירה,למפעל,או למערכת ההשקיה.

הגברת לחץ המים מתבצעת ע"י משאבה אליה מחובר פיקוד המפעיל ומפסיק את המשאבה לפי הצורך

המשאבה תוסיף לחץ נוסף ללחץ הקיים (לפי נתוניה) בהתאם לנתוני הצנרת הקיימים.משאבות מים צנטרפוגליות אנצילוידע
משאבה צנטריפוגלית היינה מכשיר ההופך אנרגית הנעה (הנמסרת ע"י המנוע) לאנרגיה קינטית בנוזל הנשאב,ע"י הזרמתו המואצת
דרך חלק הנקרא "מאיץ המשאבה" .


מסלק שפכים GRUNDFOS SOLO - LIFT
אם אתם מתכוננים לבנות בית חדש עם מרתף או משפצים מרתף קיים בו אין התחברות למערכת הביוב או בניתם בית עם מרתף אך לא חשבתם מראש על חיבור למערכת ביוב